Facebook
Naziv: Rukopisi (serija)
Signatura: HR-DADU-SCKL-273-3
Imatelj: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Razdoblje: 19. stoljeće - 19. stoljeće
Tehničke jedinica: 2.20 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži Franasovićeve rukopise iz književnosti, članke iz povijesti, političke i teološke sastavke, bilješke, prijevode i prijepise. Od književnih rukopisa, sačuvane su pjesme te drame/dijelovi drama: „Jeftina kći“, „Moizes“, „Duh Miloša Obrenovića i Jelačića bana“, „Velevlasti prema istočnome pitanju“, „Ban Jelačić ili Jugoslaveni u Austriji 1848.-1860.“ i „“Korčula na 15. kolovoza 1571. ili Pobieda Korčulana nad Uluz-Alijom“. Pripovijetke: „Ilija Vukanović ili Badnji dan u Kijev dolu“, „Adži-beg Rizvanbegović“, „Dva druga“, „Nenadana utjeha“, „Sgoda jedne porodice tokom 80 godiscta“, „Petar Zviezdić“, bez naslova. Sadržani su povijesni članci: „Jakob Baničević“ (tisan u Slovincu 1878.), „Mato Kapor“ (tiskan u Slovincu 1880.), „Ivan Fanzlinger“ (tiskan u Narodnom koledaru Matice Dalmatinske), „Jedan ulomak poviestnice od Korčule“ (tiskan u Narodnom koledaru Matice Dalmatinske“, sastavak o borbi Ilira i Rimljana, „“Morski rat na Adriji 1866.“, sastavak o Marku Tvrdeiću iz Pupnata, o Samostanu Male braće u Dubrovniku, „Cannosa“. U seriji su sadržani i politički sastavci, dijalozi, dopisi i govori. Isto tako i teološki sastavci i propovijedi na hrvatskom i talijanskom jeziku. Od prijevoda potrebno je izdvojiti putopis A.A. Patona „Highlands and Islands of the Adriatic“, Putovanje gosp. kapetana Gundulića iz Beča u Moskvu 1655., dramu G. Premaraya „Mrtvi se vraćaju“... Među bilješkama nalaze se zapisi narodnih umotvorina, skripte, bilješke iz područja terminologije. Od prijepisa potrebno je na prvom mjestu izdvojiti značajno Paulinijevo djelo „Storia ecclesiastica-profana di Curzola“, a sadržane su i pjesme korčulanskih pjesnika Marina Grega, Petra Kanavelića, molitve...
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su unutar podserija i predmeta poredani kronološkim redom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DADU-SCKL/AJ 145563
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica