Facebook
Naziv: Povijesni izvori (serija)
Signatura: HR-DADU-SCKL-273-5
Imatelj: Arhivski sabirni centar Korčula-Lastovo
Razdoblje: 1590 - 1874
Tehničke jedinica: 1.80 kut.
Sadržaj jedinice: Serija sadrži originale i prijepise dokumenata iz korčulanske prošlosti, od kojih se izdvaja zbornik prijepisa privatnopravnih akata Domenika de Pola. Među rukopisima korčulanskih pisaca nalaze se djela Petra Kanavelića, Marina Grega, Smrkinićev tekst o ruskoj okupaciji otoka, a među rukopisima dubrovačkih pisaca djela Maxibradija, Ivana Bunića Vučića, „Pastirska igra“ nepoznatog autora, „Osvetnik ili Cvjetan“ Vida Vuletića Vukasovića. Posebnu podseriju čine narodne pjesme sakupljene od Vida Vuletića Vukasovića i Mate Ivankovića. U podseriji molitvenih knjižica, izdvaja se Knjiga obreda, molitava i pjesama bratovštine Gospe od Pojasa u Korčuli.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Unutar podserija datirani rukopisi su posloženi kronološki, a nedatirani abecedno prema autoru.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DADU-SCKL/AJ 145565
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica