Facebook
Naziv: "Generalturist" turističko i saobraćajno poduzeće. Filijala Varaždin (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-450
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: GTSPVŽ (hrvatski)
Razdoblje: 1955 - 1971
Arhivske jedinica: 3 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 40 svež ; 2 kut.
Sadržaj jedinice: Najvažniji izvor informacija o stvaratelju su Pravila iz 1956. i dvije potvrde o registraciji iz 1960. i 1964. godine. Najveći dio gradiva čini otpremeljena i primljena pošta iz razdoblja 1957-1965 te razni propagandni materijal o putničkim arnžmanima. Unutar fonda nalazi se i jedna kutija razglednica turističkih destinacija varaždinske regije, uglavnom Varaždina, Varaždinskih Toplica i Trakošćana.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: knjige ; spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Spisi su u registraturi stvaratelja odlagani prema sadržaju u nekoliko zasebnih serija. Unutar serija primjenjivan je uglavnom kronološki slijed. Najveći dio spisa odlagan je u seriju Primljena ili Poslana pošta. Unutar te serije primjenjivan je abecedni slijed prema prvom slovu naziva poduzeća ili mjesta u kojem je sjedište poduzeća s kojim je vršena korespondencija. U Arhivu je zadržan registraturni sistem. Načinjen je privremeni popis gradiva.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda dostupno je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 14730
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica