Facebook
Naziv: Rošić Đuro (fond)
Signatura: HR-DARI-1148
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 60 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1885 - 1986
Arhivske jedinica: 2 d/m
Tehničke jedinica: 9 amb. kut. ; 1 mapa (umjetnička slika)
Odgovornost: Rošić, Đuro (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nakon stvarateljeve smrti 1986. pismohranu je naslijedila njegova kći, glumica Neva Rošić iz Zagreba. Ona je gradivo djelomično sredila te ga, posredstvom HDA, u listopadu 2012. poklonila Državnom arhivu u Rijeci.
Način preuzimanja: Preuzeto 24. listopada 2012. od Neve Rošić. (DAR: Klasa 036-05/13-04/02).
Sadržaj jedinice: Prva kutija sadrži spise vezane za razdoblje intendature u Narodnom kazalištu u Rijeci tijekom 1945. – 1947. i 1951. – 1952. godine. Obuhvaća dokumentaciju o radu kazališta tijekom tog razdoblja, osobne bilješke Đ.Rošića, korespondenciju, fotografije, podatke o broju posjetitelja kao i dvije knjige s repertoarom kazališta. Druga kutija sadrži spise vezane za rad riječkog ogranka Matice hrvatske. Tu su i kazališne kritike Đ. Rošića, bilješke o riječkim poslijeratnim kazališnim kritičarima, njegove primjedbe na monografiju o Narodnom kazalištu „Ivan Zajc“, bilješke o radu Talijanske drame i tekstovi raznih govora, predavanja i uvodnih riječi. U trećoj kutiji pohranjene su njegove polemike i reagiranja u dnevnim novinama, intervjui s Đ. Rošićem te novinski članci u kojima se on spominje. Sačuvano je i gradivo o njegovoj knjizi „Iz gledališta“, koji obuhvaćaju fotografije s promocije, novinske napise o knjizi, primljena pisma povodom objavljivanja knjige i recenzije knjige. Tu se nalazi i korespondencija s Hrvatskim društvom kazališnih kritičara i teatrologa i sa Zavodom za književnost i teatrologiju pri Jugoslavenskoj akademiji znanosti i umjetnosti. Također su sačuvani i brojni tekstovi i bilješke o povijesti Rijeke, Sušaka i Istre kao i prijepisi novinskih članaka o glazbenim i scenskim priredbama u Narodnim čitaonicama u Primorju. Među inima su i tekstovi o Frani Supilu, tekst povodom tridesete godišnjice osnutka Više pomorske škole u Rijeci, o sudstvu u Rijeci i o drugim pravnim temama. Četvrta kutija sadrži materijal za knjigu o povijesti scenskog života u Rijeci, tekst Đ. Rošića o povijesti kazališta u Rijeci i o Ivanu pl. Zajcu. Sačuvani su i spisi o djelatnostima Udruženja kazališnih dobrovoljaca u Sušaku i Hrvatskog kazališnog društva u Sušaku. U petoj kutiji nalazi se korespondencija i spisi vezani za internaciju Đ.Rošića u Italiji tijekom Drugog svjetskog rata i neki spisi vezani za njegov rad kao pravnika i suca. Tu su pohranjeni i spisi o Albertu, Antunu i Niki Bonetiću, ujacima Đ.Rošića. Sadrže biografske podatke za Jugoslavenski leksikografski zavod, bilješke Đ.Rošića, tekst predavanja dr.Nike Bonetića o F.Supilu, brošuru o sanatoriju na Pećinama gdje je dr.Niko Bonetić bio ravnatelj i njegove stručne radove. U šestoj kutiji pohranjeni su programi, rasporedi i plakati za predstave, koncerte i balete u Narodnom kazalištu „Ivan Zajc“ u Rijeci od 1946. do 1985. godine. Sedma kutija sadrži repertoare, programe i plakate za predstave u Istarskom narodnom kazalištu u Puli, pisma i isječke iz novina s člancima o Istarskom narodnom kazalištu, pozivnice, programe, brošure za razne predstave, koncerte i izložbe u drugim kazalištima, dvoranama i galerijama. U osmoj kutiji su isječci iz novina s člancima o događajima u riječkom kulturnom životu, predstavama i koncertima u kazalištu, obljetnicama u kazalištu, intervjuima s redateljima i glumcima te aktualnim temama u kulturi. Deveta kutija sadrži knjige i druge publikacije. Sačuvana je i jedna umjetnička slika. To je portret Konstantina Stanislavskog, djelo autora K. Bertrama iz 1941. godine.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje
Vrste građe: rukopisi ; sitni tisak ; plakati ; spisi ; knjige ; slika
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Uglavnom je zadržana struktura fonda koju su uspostavili stvarateljevi naslijednici odnosno darovatelji gradiva. Odijeljeno je arhivsko gradivo od publikacija i polupublikacija i jedne umjetničke slike. Gradivo je sređeno po sadržajnim cjelinama, a publikacije kronološki.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno sedamdeset godina od nastanka odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe na koju se odnosi.
Godina isteka o.p.: 2053
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DARI-1148/P - 1 Đuro Rošić (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 557: Uprava općinskog kazališta u Rijeci
Identifikator: HR-DARI/AJ 147434
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica