Facebook
Naziv: Predmeti sudske uprave Su (serija)
Signatura: HR-DAZG-1136-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1941 - 1942
Arhivske jedinica: 0.20 m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Način preuzimanja: Službeno.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su fragmentarno spisi koji se odnose na rješenja o godišnjim odmorima djelatnika suda, upisi bolovanja, materijalno poslovanje, odnosno nabava, imenovanja članova raznih povjerenstava, nagrađivanje službenika te razni drugi sadržaji. Sačuvano gradivo ove serije nije osobite vrijednosti, ali može poslužiti kao ilustracija raznolikosti predmeta poslovanja u samoj upravi suda.
Izlučivanju: Nije provedeno izlučivanje gradiva.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Identifikator: HR-DAZG/AJ 147592