Facebook
Naziv: Građanski predmeti (serija)
Signatura: HR-DAZG-1136-2
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1941 - 1945
Tehničke jedinica: 4 knj. ; 31 kut.
Sadržaj jedinice: U seriji građanskih predmeta oformljene su dvije podserije i to građanski parničnih i građanski vanparnični predmeti . Unutar njih oblikovane su pripadajuće podpodserije sređene prema značenju pojedine vrste predmeta, kronološki.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 147593