Facebook
Naziv: Obitelj Vragović (fond)
Signatura: HR-DAVŽ-1115
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Skraćeni nazivi: Vr (hrvatski)
Razdoblje: 1528 - 1729
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Obitelj Vragović (stvaratelj) (14.st.-1724.)
Povijest jedinice: Fond obitelji Vragović došao je u Arhiv pomiješan sa ostalim gradivom otkupljenim od Franciske Varady 1960.g. (Knjiga akvizicija 115/1960) te je nakon pregledavanja gradiva izdvojen u poseban fond.
Sadržaj jedinice: Gradivo sadrži dokumente o fondu, tj. kazala, zatim dokumente zajedničke cijeloj obitelji (Obiteljski poslovi i parnice te imanja) i konačno gradivo nastalo djelovanjem pojedinih članova obitelji poredano kronološki po generacijama. Sačuvano je mnogo dokumenata o raznim parnicama između članova obitelji oko nasljeđa. U ovim dokumentima pronalazimo i prijepise starijih dokumenata, a najstariji je prijepis isprave kralja Ludovika iz 1351.g. kojom uzdiže na plemićki položaj Grgu, sina Stjepana od Maruševca. U seriji Imanja nalaze se vrijedni popisi kmetova i gornjaka s posjeda Križovljan i Maruševec te razni dogovori među kmetovima iz 16. i 17. stoljeća. Budući da je ovo gradivo starije od sačuvanih matičnih knjiga, ono može poslužiti za istraživanje rodoslovlja, za demografska i onomastička istraživanja. Kod pojedinih članova obitelji najviše je spisa o dugovanjima i namirivanju dugova, sudskih spisa, korespondencije i imenovanja. Osim neprocjenjivih podataka o obitelji Vragović, gradivo sadrži i brojna imena državnih i županijskih dužnosnika, pripadnika drugih plemićkih obitelji i lokaliteta.
Izlučivanju: Ne izlučuje se.
Mjesta: Križovljan ; Maruševec ; Slanje (Dijelove imanja Slanje i Martijanec naslijedio je Juraj Vragović, sin Ladislava, od majke Ane Otmić); Martijanec
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; isprave
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Prvi pokušaj popisivanja gradiva napravljen je već 1829. kada su popisani dokumenti koji su se nalazili u metalnoj škrinji u dvorcu Križovljangrad. Gradivo u škrinji pripadalo je obiteljima Vragović, Bakić, Lepossa, Marić i Paszthory. Dokumenti su označeni i svaki je dobio jedinstvenu signaturu koja se sastojala od broja fascikula (svežnja) i tekućeg broja, ukupno oko 2000 dokumenata podijeljenih u 33 svežnja. Njihova signatura i regesta popisani su u knjizi "Ellenchus litteralium instrumentorum familias Vragovich - Bakich - Paszthory - Marich - nec non earundem cunctas possessiones respicientium et in sic dicta Camera ferrea in castello Križovljan asservatorum". Ovdje su upisana regesta za 172 dokumenta obitelji Vragović podijeljena u 5 fascikula, od kojih je u arhiv došao samo onaj posljednji, te jedan dokument iz drugoga svežnja. No, taj inventar nije obuhvatio sve dokumente obitelji Vragović koji su se nalazili među masom gradiva otkupljenog od Franciske Varady. To je gradivo u arhivu obrađivalo nekoliko djelatnika, tako da su dokumenti obitelji Vragović izdvojeni. Gradivo je danas podijeljeno u serije tako da na početku dolaze dokumenti o fondu, tj. kazala, zatim dokumenti zajednički cijeloj obitelji (tu se nalaze dvije serije - Imanja i Obiteljski poslovi i parnice), zatim gradivo nastalo djelovanjem pojedinih članova obitelji poredano kronološki po generacijama, a na kraju gradivo ostalih obitelji (Kecer, Otmić, Torok de Telekes i Sekelj).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Varaždinu.
Jezici: latinski ; hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: Gradivo je pisano rukom na papiru, pretežno latinskim jezikom, a ima dosta dokumenata na hrvatskoj kajkavštini iz 17.st., manji broj dokumenata na njemačkom jeziku i nekoliko pisama na mađarskom.
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je vrlo dobro očuvano.
Obavijesna pomagala: DAVŽ-1115/SI - 1 Obitelj Vragović (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: Nakon što je obitelj Vragović izumrla, njezina je imanja preuzeo kraljevski fisk, a s njima i dokumente, tako da bi se dio dokumenata obitelji Vragović mogao nalaziti u Mađarskom državnom arhivu u Budimpešti ili u fondu HR-HDA-25 Ugarska dvorska komora - hrvatske plemićke obitelji i vlastelinstva.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 15009
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica