Facebook
Naziv: Bilježnici Skradina (fond)
Signatura: HR-DAZD-29
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Skraćeni nazivi: SB (hrvatski)
Alternativni nazivi: Notarii civitatis et districtus Scardonae (latinski)
Razdoblje: 1725 - 1797
Arhivske jedinica: 2.40 d/m
Tehničke jedinica: 24 kut.
Odgovornost: Bilježnici Skradina (stvaratelj) (1725-1797)
Povijest jedinice: Skradin se pod mletačkom vlašću nalazi između 1411. i 1522. godine kada ga osvajaju Turci, a drugi put od 1684. do pada Republike 1797. godine. Spisi ovog fonda smješteni su u ovaj Arhiv 1950. godine.
Sadržaj jedinice: Spisi sadrže dokumente koji se odnose na: privatno pravne poslove, oporuke, kupoprodajne ugovore, punomoći, građanske te kaznene parnice.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Osnovno sređivanje obavljeno je 50-ih godina 20. stoljeća.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema čl. 18. Zakona o arhivima i arhivskom gradivu (NN 105/97) gradivo je dostupno na korištenje.
Jezici: talijanski - mletački idiom
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZD-15/V - 1 Arhiv Skradina (vodič)
DAZD-29/P - 1 Bilježnici Skradina (popis)
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 15: Općina Skradin
HR-DAZD- 27: Bilježnici Paga
HR-DAZD- 28: Bilježnici Raba
HR-DAZD- 30: Bilježnici Šibenika
HR-DAZD- 31: Bilježnici Zadra
Napomena o bibliografskim izvorima: Knjiga statuta, reformacija i zakona grada Šibenika (preveo Zlatko Herkov., Šibenik: Muzej grada Šibenika, 1982.
Kolanović, Josip, Šibenik u kasnome srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga 1995.
Slavo Grubišić, Šibenik kroz stoljeća. Šibenik: Muzej grada Šibenika 1974;
ŠIBENIK. Spomen zbornik o 900. obljetnici (ur. Slavo Grubišić. Šibenik: Muzej grada Šibenika 1976.
Šibenski diplomatarij. Zbornik šibenskih isprava (Priredili Josip Barbarić i Josip Kolanović.; Spisi kancelarije Fantina de cha de Pesaro 1441-1443 (Priredio Josip Kolanović. Šibenik: Muzej grada Šibenika 1989. Federico Antonio Galvani,Cariche civiche, Il nuovo cronista V-VI, 1896). str. 200-225.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15136
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica