Facebook
Naziv: Zajednica za solidarnu stambenu izgradnju Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1155
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 160 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1974 - 1974
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 sv.
Odgovornost: Zajednica za solidarnu stambenu izgradnju Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je pronađeno krajem 2012. pomiješano s drugim gradivom tijekom popisivanja građevinskih dozvola Skupštine općine Rijeka iz 1974. godine.
Način preuzimanja: Preuzeto 13. studenog 2012. od Ureda državne uprave Primorsko-goranske županije.
Sadržaj jedinice: Projekt hotela za samce u Beogradu u naselju Karaburma. Projektant Petar Petrović, arhitekt Preduzeća za projektovanje studije i konsalting u oblasti visoke gradnje "Arhitekt" - Beograd.
Izlučivanju: Nije poznato
Dopuna: Nije poznato da li je sačuvan i gdje je pohranjen najveći dio fonda.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne tehničke jedinice.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: srpski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, korice su malo oštećene od plijesni.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Nije poznato da li je sačuvan i gdje je pohranjen najveći dio fonda.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 751: Skupština općine Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 152890
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica