Facebook
Naziv: Poglavarstvo povlaštenog trgovišta Mrkopalj (fond)
Signatura: HR-DARI-1159
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 286 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1793 - 1793 (Sudeći po rukopisu i papiru prijepis je nastao krajem 18. ili početkom 19. stoljeća. )
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 mapa
Odgovornost: Poglavarstvo povlaštenog trgovišta Mrkopalj (stvaratelj)
Način preuzimanja: Knjiga je sredstvima Ministarstva kulture RH otkupljena 2012. godine od Boruta Kopanija iz Opatije. Akvizicija DAR-a: Klasa 036-05/12-05/03
Sadržaj jedinice: Ovjerena kopija povelje od 3. rujna 1793., kojom car i kralj Franjo II. potvrđuje komorskom trgovištu Mrkopalj povlastice održavanje sajmova na dan sv. Filipa i Jakova i na dan sv. Lovre te neke druge povlastice, koje mu je dodijelio car Josip II. 1785. godine. Povelja nosi naslov Copia Privilegii Regio Cameralis Oppidi Merkopalj. Prijepis sastavio zagrebački podžupan Adam Škrlec Lomnički. Osim naslovnice povelja ima devet stranica teksta na papiru, pisana je hrvatskim jezikom, izvornik je na latinskom. Nosi oznaku 797/III.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne arhivske i tehničke jedinice
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski (samo naslovnica mape)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Povelja je dosta oštećena. Pohranjena je u koricama od ljepenke
Restauracija: Naslovnica i zadnji list su ranije laminirani.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 47: Poglavarstvo povlaštenog trgovišta Mrkopalj, Vrbovsko
Identifikator: HR-DARI/AJ 153441
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica