Facebook
Naziv: Zbirka fotografija obitelji Zichy (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1160
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 43 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1860 - 1869 (Većina fotografija je iz razdoblja 1860.-1864., osim jedne iz 1869. Ima i 29 nedatiranih fotografija, za koje se čini da su snimljene također oko 1860. )
Arhivske jedinica: 5 cm
Tehničke jedinica: 1 foto-alb. (115 fotografija u albumu veličine 28,5 x 15 cm, album ima 23 kartonska lista te prednje i stražnje kartonske korice. )
Odgovornost: Obitelj Zichy (sakupljač)
Povijest jedinice: Gradivo je u DAR-u, prema sjećanju najstarijih djelatnika, bilo pohranjeno već u 70-im godinama 20. stoljeća. Do oko 2005., kada su vršene pripreme za izdavanje Pregleda arhivskih fondova i zbirki u RH, pripadalo je zbirci Fotografije, fotokopije, razglednice i nacrti (HR-DARI-279). Nakon toga je gradivo pripalo samostalnoj Zbirci fotografija (HR-DARI-507). Do 2013. nije bila službeno evidentirana.
Način preuzimanja: Nema podataka
Sadržaj jedinice: Portreti članova mađarske grofovske obitelji Zichy, njihovih srodnika i drugih osoba, vjerojatno prijatelja i poznanika. Autori su razni fotografi. Fotografije, redom kako su numerirane, prikazuju: 1. Niki Zichy, 2. Sophie Zichy (nedostaje), 3. Pišta Zichy, 4. Stephanie Zichy, 5. Kalman Zichy, 6. Stephanie Zichy (nedostaje), 7. Franzi Kesselstatt, 8. Clementina Kesselstatt, 9. Ida (Kitzy) Kesselstatt - Wickenburg (nedostaje), 10. Pepi i Max Rosenberg (nedostaje), 11. Ida Rosenberg - d'Orsay, 12. Emma, Arthur i Anna Rosenberg, 13. Emma Wickenburg - d'Orsay, 14. Nina i Victor Odeschalchi - d'Orsay, 15. Oscar d'Orsay, 16. Constantin Lodron, 17. Toni Lodron, 18. Louise Lodron - Ugarte, 19. Franz Eltz, 20. Toni Eltz - Lodron, 21. Lori Inkey - Berchthold, 22. Carl Rosenberg, 23. Olivier d'Orsay, 24. Jacqueline d'Orsay - Wallis, 25. Juliette Schulze - Wallis, 26. Olivier Wallis, 27. Irene Puttcany (?) - Wallis, 28. Edmund Zichy, 29. Ferdinand i Livia Zichy - Zichy, 30. Eugene Zichy, 31. Pišta Zichy, 32. Kalman i Stephanie Zichy, 33. Pauline Zichy - d'Orsay, 34. Lajcsi Tallian, 35. Mathilde Tallian - Simoga (?), 36. Geza Tallian (nedostaje), 37. Gizella Tallian, 38. Laczi Jankovics, 39. Rosa Jankovics - Tallian, 40. Joska i Mathilde Jankovics- Tallian (nedostaje), 41. Mathilde Jankovics, 42. Gyula i Elemer Jankovics, 43. Josi Wenckheim, 44. Stephanie Wenckheim - Jankovics, 45. Pepi Bolza, 46. Toni Zichy m., 47. Julie Zichy - Eperjessy, 48. Miska Zichy, 49. Toni Zichy f., 50. Franz Roden, 51. Caroline i Julie Roden - Sladijk, 52. Mizza Podstatzky - Lodron, 53. Carl i Louise Pötting (?) - Podstatzky, 54. Gustl Podstatzky, 55. Adolfine Sedlnitzky - Podstatzky, 56. Helene i Felix Pachta (nedostaje), 57. Lori Pachta - Podstatzky (nedostaje), 58. Elise Schönfeld - Festetics (nedostaje), 59. Toni Schönfeld, 60. Nanni Schönfeld - Palffy, 61. Louis Polzer, 62. Charles Pichler, 63. Laczi Ürmeny, 64. Hans - Carl Palffy, 65. Fidel i Tini Palffy - Döry, 66. Mali (?) Palffy - Erdödy, 67. Sarolta i Tini Palffy, 68. Polly i Gabrielle Palffy, 69. Steni i Mathilde Palffy - Dessoffy (nedostaje), 70. Sophie Wickenburg Hunyadi (nedostaje), 71. Henriette Wickenburg, 72. Ottocar i Max Wickenburg, 73. Felicie d'Orsay - Festetics i Reserli (?), 74. Fanny Festetics - Wenckheim, 75. Staray - Batthyany, 76. Adolf Degenfeld, 77. Anna i Marie Degenfeld, 78. Sidonie Degenfeld - Bereny, 79. Louise Draskoczy - Jeszenak, 80. Isa i Tini Draskoczy, 81. Gyula Draskoczy, 82. Niki Döry, m. 83. Nickerl Döry, 84. Gyula Döry, 85. Marie Döry - Horvath, 86. Camillo Döry, 87. Niki Döry, f., 88. Vilmos Hunnyadi, 89. Janos Hunnyadi, 90. Franzi Hunnyadi, 91. Valerie Latinovics - Götz, 92. Emmy Draveczky - Latinovics, 93. Laczi Latinovics, 94. Firri Szechenyi, 95. Gyula Szechenyi, 96. Todor Szechenyi, 97. Dienes Szechenyi, 98. Jenö Szechenyi, 99. Josi Urmenyi, 100. Zdenko Zichy, 101. Gustav Appony, 102. Fritz Henickstein, 103. Ella Ambro, 104. Albert Ambro, 105. Amanda Ambro - Reviczky, 106. Helene Bajzath - Eröss, 107. Sopie Bajzath - Tallian, 108. Gustav Bajzath, 109. Andor Bezeredy (nedostaje), 110. Roderick i Clotilde Bornemissa - Bezeredy, 111. Paly Bezeredy, 112. Jenö Tallian, 113. Ida Tallian - Horvath, 114. Zsiga Tallian, 115. Aladar Jankovich, 116. Tivadar Jankovich, 117. Laczi Jankovich, 118. Sarolta Eszterhazy, 119. Fanni Khevenhüller Eszterhazy, 120. Seraphine Lopresti - Eszterhazy, 121. Julie Dessoffy, 122. Mali Eszterhazy - Eszterhazy, 123. Blanche Deym, 124. Melanie Duka - Jakey, 125. Armin i Emmy Podmaniczky - Keglevich, 126. Georges Duka, 127. tri nepoznate ženske i četiri muške osobe, koje izvode neku predstavu, bb. fotografija nepoznate starije ženske osobe koja je bila pogrešno uložena pod br. 109.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond sadrži jedan album s fotografijama. Raspored fotografija unutar albuma je zadan, čini se, kod sakupljača obzirom da je svaka fotografija potpisana i datirana starinskom tintom.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: mađarski (mađarske inačice osobnih imena i prezimena)
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Fotografije su dobro očuvane, dijelovi albuma su oštećeni usljed nestručnog vađenja fotografija.
Identifikator: HR-DARI/AJ 153543
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica