Facebook
Naziv: Poljoprivredno-šumarska komora Zadar (fond)
Signatura: HR-DAZD-270
Imatelj: Državni arhiv u Zadru
Razdoblje: 1960 - 1962
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut. (papir)
Odgovornost: Poljoprivredno-šumarska komora Zadar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Nije pronađen podatak o preuzimanju gradiva u Arhiv. Fond je fragmentarno sačuvan i nije sređen. Spisi su izdvojeni iz fonda Trgovinske komore Zadar.
Sadržaj jedinice: Gradivo je izvor za lokalnu povijest gospodarstva, posebno poljoprivrede. U gradivu su sačuvani zapisnici: sjednica organa upravljanja Komorom (1961-1962), zapisnici sekcija (1961) Statut poljoprivredno-šumarske komore NRH (1961), Statut osnovnog saveza poljoprivrednih zadruga kotara Šibenik (1960), Pravilnik o organizaciji i radu glavnog saveza poljoprivrednih zadruga Hrvatske (1960), Pravilnik o organizaciji i radu Komisije za međunarodne veze Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Jugoslavije (1960), Statut glavnog saveza zemljoradničkih zadruga Jugoslavije (1960., Statut glavnog saveza poljoprivrednih zadruga NR Hrvatske (1960), Pravilnik o postupku pri izboru i opozivu organa poljoprivredno-šumarske komore kotara Zadar (1960), Poslovnik o radu Skupštine Poljoprivredno-šumarske komore u Zadru (1960), Pravilnik o uređenju i postupak suda časti Poljoprivredno-šumarske komore kotara Zadar (1960) te drugi različiti pravilnici.
Izlučivanju: Iz gradiva nije ništa izlučivano. Čuva se trajno.
Mjesta: Zadar
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Prema članku 18. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97) gradivo je dostupno svim korisnicima.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Umnožavanje je dozvoljeno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99).
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DAZD- 141: Kotarski narodni odbor i Narodni odbor kotara Zadar
HR-DAZD- 262: Savez kotarskih poljoprivrednih zadruga
Napomena o bibliografskim izvorima: Uredba o udruživanju privrednih organizacija, SL FNRJ, br. 54/1953.
Rješenje o likvidaciji obrtnih zborova odnosno udruženja zanatlija na području NRH, Saveza zanatlijskih zadruga NRH, te Obrtnih komora u Zagrebu, Osijeku i Splitu, NN NRH, br. 37/1950.
Odluka o osnivanju Zanatske komore NRH, NN NRH br. 33/1954.
Identifikator: HR-DAZD/AJ 15379
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica