Facebook
Naziv: Predmeti ostavina Os,O (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-2-2-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 11.35 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 113 kut.
Sadržaj jedinice: Podpodserija ostavina sadrži fragmentarno sačuvano arhivsko gradivo koje, između ostalog, sadrži smrtovnice s podacima o preminulim osobama, podatke o pokretnoj i nepokretnoj imovini, maloljetnoj i odrasloj djeci, supružnicima. Do 1933. godine na predmetima ostavina bila je oznaka Os, a od 1933. godine registraturna oznaka O.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156140