Facebook
Naziv: Razni vanparnični predmeti R (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-2-2-2
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1918 - 1941
Arhivske jedinica: 5.40 d/m
Tehničke jedinica: 2 knj. ; 53 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se, između ostalog, odnose na odricanje invalidnine, razne nagodbe, ovjere prijepisa očitovanja, proglašenje mrtvim, otkaz stana, lišavanje poslovne sposobnosti, uzdržavanje, potvrde da osoba nije pod skrbi, preslušavanje svjedoka, potvrda da pravni subjekt nije pod stečajem, nasljedna izjava u ostavini, molbe za proglašavanje dražbe nekretnina ,zamolba uredu Vlade za prijevodom spisa, molba mjesnog suca za dodjelu novčanih sredstava radi kupovine nove uredovne knjige, molba za klauzulu pravomoćnosti na njemačkom jeziku.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156142