Facebook
Naziv: Predmeti starateljstva (štitništva i skrbništva) S (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-2-2-3
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1938 - 1940
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Sadržaj jedinice: Sadrže molbe kotarskom sudu kao nadstarateljskoj oblasti za odobrenje ženidbe maloljetnika, odobrenje tutoru da obavi imovinsko-pravnu transakciju u ime štićenika, očitovanje skrbnika o ostavini, postavljanje i razrješavanje skrbnika i razne druge zamolbe.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156144