Facebook
Naziv: Predmeti izvršenja I (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-2-3
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1923 - 1941
Arhivske jedinica: 1.83 m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 18 kut.
Sadržaj jedinice: Registraturna oznaka I bila je na predmetima izvršenja tijekom cijelog djelovanja stvaratelja fonda. Uz tražitelja izvršenja, izvršenika, naznaku kakvo je izvršenje traženo, da li na pokretninama ili nekretninama, prodaja ili neko drugo rješenje, prinudna uprava, javna prodaja, izvršenje radi osiguranja osnivanjem prinudnog založnog prava, pljenidba, predbilježba, prinudna uprava, pljenidba plaće, zahtjev za provođenje izvršenja dostavljenih od drugih sudova, prijedlog za uknjižbu prava vlasništva, molba za ovršni besteretni otpis nekretnina, prijedlog za ovršnu uspostavu prijašnjeg gruntovnog stanja, ovršni prijedlog za raspis nekretnina.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156148