Facebook
Naziv: Pomoćne knjige, brojovnici za građanske predmete (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-2-4
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1919 - 1933
Arhivske jedinica: 1.45 d/m
Tehničke jedinica: 21 knj.
Sadržaj jedinice: Brojovnici s pripadajućim imenicima su pomoćne knjige u pisarnici koje sadrže podatke o "kretanju" građanskih parničnih i vanparničnih predmeta. Sadrže podatke za građanske parnice, uključujući i malične parnice, zatim ostavine, razne vanparnične predmete te predmete oduzimanja svojevlasti. Budući da u drugim fondovima ove klase nisu sačuvani brojovnici uvrstili smo ih u ovaj fond radi ilustracije poslovanja suda.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156155