Facebook
Naziv: Predmeti izviđaja zbog zločina i prijestupa I, Ki (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-3-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1915 - 1918
Arhivske jedinica: 1.12 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 11 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se odnose na istražne radnje koje sadrže prijavu, zapisnik o saslušanju i prijedloge o nastavku procesa ili odbacivanju tužbe. Ove izviđaje je obavljao kotarski sud, a sam postupak bio je na Sudbenom stolu u Zagrebu. Upisnik za godine 1915. do 1917. odnose se na fond br. 951. Podatak navednen u rubrici napomene u inventarnom popisu.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156161