Facebook
Naziv: Predmeti o prekršajima i prijestupima punoljetnih osoba i starijih maloljetnika II, Kps (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-3-2
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1921 - 1940
Arhivske jedinica: 8.80 m
Tehničke jedinica: 5 knj. ; 80 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se, između ostalog, odnose na kazneno djelo protiv službene dužnosti, protiv časti i ugleda, tjelesne povrede, otvaranja pošte i čitanja, radi uvrede, radi klevete, krađe, nasilništva, prijestupa protiv sigurnosti poštenja. Kotarski sud je rješavao, odnosno donosio, pravomoćne presude u I. stupnju na koje su okrivljenici imali pravo prigovora protiv kaznenih odredbi. Unutar predmeta se mogu pronaći i drugostupanjske presude. Osuđenici su bili kažnjeni na novčani iznos ili im je dosuđen zatvor.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156246