Facebook
Naziv: Predmeti vezani uz kaznene procese D, III, Krs (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-3-5
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1919 - 1939
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 4 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se odnose na zaprimanje prijava i preslušanja na zahtjeve redarstvenih, vojnih i upravnih vlasti te drugih sudova (mjesnih, kotarskih , Sudbenog stola) kao i državnog odvjetništva; na zahtjev Sudbenog stola dostave poziva za zakazano ročište pri Sudbenom stolu, naplate troškova suđenja i ovrha na zahtjev Sudbenog stola, nalozi mjesnih sudova za naplatu učinjenih troškova.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156249