Facebook
Naziv: Kazneni predmeti koji nisu ulazili ni u jedan navedeni upisnik, Kns (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-3-6
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1934 - 1941
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se odnose na pripremne predistražne postupke; dostavljanje podataka višim pravosudnim tijelima godišnjih sumarnih izvještaja, sudjelovanja u pripremnim postupcima za podizanje kaznene tužbe, slanje mjesečnih izvještaja višem sudu, zaprimanje prijava od općinske uprave ( istovremeno i kotarskoj upravi ), raznih podnesaka kao što je zamolba naplate globe, vraćanje dokumenata upravnim tijelima, korespodencija, potvrde o nekažnjavanju, zahtjevi za dostavu spisa, dopisi državnom tužiteljstvu uz priloženi Kps predmet, dopisi Okružnog suda.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156250