Facebook
Naziv: Novčani dnevnik (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-4-4
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1919 - 1934
Arhivske jedinica: 0.10 m
Tehničke jedinica: 3 knj.
Sadržaj jedinice: Sastoji se od šest rubrika, odnosno tekućeg broja, dana, mjeseca i godine kad je zaprimljen, broja urudžbenog zapisnika s podrubrikama za građanske i kaznene predmete, rubrike u koje se upisuje predmet s naznakom stranke, zatim primljenom količinom novca te potpis primatelja, zatim komu je i u kojem iznosu novac izručen, broj urudžbenog zapisnika pod kojim je poštanska potvrda stranke unešena, odnosno tekući broj novčane dostavne knjige, potvrda predstojnika suda o predočenom mu dokazu o otpravku. Uglavnom su se novčani iznosi odnosili na plaćanje predujma, manjka predujma.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156267