Facebook
Naziv: Dnevnik svih vrsta pologa i službenih pologa Sirotinjske blagajne (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-4-5
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1918 - 1934
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Sadržaj jedinice: Blagajnički dnevnik svih vrsta pologa po sudbenom nalogu i pologa Sirotinjske blagajne.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156268