Facebook
Naziv: Državna vojna potpora (podserija)
Signatura: HR-DAZG-1135-6-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1940 -
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Sadržaj jedinice: Sadržajno se odnosi na molbe obitelji za državnu potporu, čiji je hranitelj u vojsci, upućene Poglavarstvu. Priložene su i potvrde o istinitosti navedenog. Poglavarstvo daje svoje mišljenje, a nakon toga prosljeđuje Odboru za potpore koji je pri kotarskom sudu i donosi odluku.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 156274