Facebook
Naziv: Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije (fond)
Signatura: HR-DAZG-255
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: SŠKJ (hrvatski)
Razdoblje: 1932 - 1944
Arhivske jedinica: 1.10 d/m
Tehničke jedinica: 11 kut.
Odgovornost: Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije (stvaratelj)
Povijest jedinice: Fond je preuzet u Državni arhiv u Zagrebu 1959. godine od Komunalne banke - centrala po službenoj dužnosti. Sumarni inventar izradila je Dubravka Čengić 1981. godine. Podataka o škartiranju nema.
Sadržaj jedinice: Arhivsko gradivo ovoga fonda sačuvano je fragmentarno i sadrži: dokumentaciju uprave, pravila i pravilnike i zapisnike organa uprave (1932-1944).
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Nakon identifikacije arhivskog gradiva oblikovane su serije: Dokumentacija uprave, Pravila i pravilnici Saveza, Zapisnici organa upravljanja.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-255/V - 1 Savez štedionica Kraljevine Jugoslavije /NDH/ u Zagrebu (vodič)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 940: Sudbeni stol u Zagrebu
Opća napomena: Arhivsko gradivo može poslužiti kao izvor, kako za proučavanje saveza gradskih i općinskih štedionica i njihovih organizacija na području cjele Kraljevine Jugoslavije, tako i za proučavanje financijskog I gospodarskog razvoja Zagreba i Hrvatske.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 15847
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica