Facebook
Naziv: Obitelj Oršić (fond)
Signatura: HR-DAZG-826
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1796 - 1852
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Obitelj Oršić (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo jednu obveznicu i devet arendalskih pogodbi, odnosno ugovora o zakupu zemljišta (vinograda i oranice) koje su sklopili grofovi Adam i Juraj Oršić te grofica Vilhelmina, supruga Jurja Oršića.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Serije u fondu: 1. Adam groff Orsich de Szlavetich, 2. Juraj groff Orssich od Szlavetich, 3. Vilhelmina grofica Orssich.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18.-20. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997) te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999).
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Jezici: hrvatski ; latinski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DAZG-826/AI - 1 Obiteljski arhivski fond Oršić (analitički inventar)
Arhivske jedinice: HR-NSK- 91: Obitelj Pethö (Pethö-Oršić Suzana (sign. R 6455))
HR-HDA- 749: Obitelji Oršić i Claudius
HR-DAZG- 825: Obitelj Jelačić (sign. 306)
HR-DAZG- 857: Zbirka Ulčnik Ivan (sign. 115-1122, 3539)
HR-HDA- 1680: Zbirka fotografija Ivana Oršića
Napomena o dopunskim izvorima: HR-DAV-542 Razne obitelji;
NAcionalna i sveučilišna kknjižnica: 415. Oršić Ivan i Oršić Barbara
Napomena o bibliografskim izvorima: Vukušić, Luka: Ubojstvo barunice Katarine Keglević počinjeno 1659. godine. Arhivski vjesnik. 51. Zagreb, 2008., 303-311.
Zajec, Vlasta: Kiporezac Bizjak u crkvama Hrvatskog Zagorja. Kvartal: kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj. III. Zagreb, 2006. (4) 53-56.
Hrust, Nikolina: Izložba Život u palači od 1764. do 2004. : povodom 240. godišnjice gradnje palače Vojković - Oršić - Kulmer - Rauch : Hrvatski povijesni muzej, Zagreb, 18. studenog 2004.-listopada 2005. Vijesti muzealaca i konzervatora. Zagreb, 2005. (3) 24-27.
Žiljak, Nada: Pjesma o sjaju vode : Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej Seljačkih buna Gornja Stubica, Galerija dvorca Oršić. Zagreb, 1998.
Baričević, Doris; Kovačić, Goranka [et al.]: Barokna skulptura iz kapele sv. Jakova na Očuri : Kapela dvorca Oršić, Gornja Stubica, 13. 12. 1996. - 15. 1. 1997. Gornja Stubica, 1997.
Bregovac Pisk, Marina; Mjeda, Luka [et al.]: Portreti plemstva u XIX. stoljeću : izbor iz zbirke Hrvatskog povijesnog muzeja iz Zagreba i zbirke obitelji Hellenbach iz Marije Bistrice : izložba u Galeriji dvorca Oršić, 28. IV. - 10. VI. 1995. Gornja Stubica. Gornja Stubica, 1995.
Ščitaroci, Mladen Obad: Dvorci i perivoji Hrvatskoga Zagorja. Zagreb, 1993., 77, 179, 315.
Oršić Slavetić, Adam [ur.]: Moravski arheološki glasnik. Niš, 1936.
Oršić-Slavetički, Juraj: Na konju i u rovu. Beograd, 1917.
Oršić, Antun: Tuga za palim junacima. Po motivima dra. B. Čavova skladao Antun Oršić. Zagreb, 1916.
Oršić-Slavetički, Juraj: Prva knjiga. Zagreb, 1902.
Oršić, Stjepan: Menuet a l’antique : op. 1. br. 10. Za glasovir sastavio Stjepan Oršić. Zagreb, 19..
Zagrebačko strelačko družtvo svomu prepoštovanomu oberstaru visokorodjenomu i presvetlomu gospodinu grofu Jurju Oršiću od Slavetića, prilikom njegovoga sretnoga povratka iz Beča dne 23. veljače 1843. Zagreb, 1843.
Positiones ex jure naturali publico universali, gentium et jure publico regni Hungariae item ex statistica et jure metallico regni Hungariae quas in regia scientiarum Academia Zagrabiensi publice propugnandas suscepit : d. c. Augustus Orssich de Szlavetich ... anno 1815. mense Augusto ... Zagreb, 1815.
Theses ex physica quas in regia scientiarum Academia Zagrabiensi e praelectionibus Antonii Shufflay, ... [Publice propugnandas suscepit in palatio academico anno 1814. mense Augusto d. c. Augustus Orssich. ...]. Zagreb, 1814.
Tentamen publicum ex algebra quod in regia scientiarum Academia Zagrabiensi mense Martio MDCCCXIII. subiverunt d. comes Augustus Orssich, r. d. Sajatovich Thaddaeus ... [E praelectionibus Franc. Klohammer ...]. Zagreb, 1813.
Oršić, Josipa: Vrachitel betegujuche sivine tho jeszt Vrachtva za rogatu marhu, kermke y mladinu / van dana najpervich po J[osefini] G[roficzi] O[rssich] R[ojene] G[roficze] Z[ichy] ; vezda pako po F. G. O. K. Z. na obchinzku haszen. Zagreb, 1799.
Oršić, Franjo: Knisicza od baratanya z-finki / van dana po Jednom Finko-Lyubitelu. Zagreb, 1798.
Wohlgemuth, Filip: Zpomenek ... groffa Kristofa Orssich od Szlavetich ... kada vu farnoj czirkvi Gornye Ztubicze szvoje proti tak vrednomu otczu pokornozti, zahvalnozti, lyubavi, dusnozt preszvetli szini ... zverssiliszu dan 27. meszecza februara, letta 1782. Zagreb, 1782.
Tentamen publicum ex praelectionibus physicis ... domini Joann. Bapt. Horvath, ... quod in celeberrima Regia Universitate Tyrnaviensi subivit ... dominus Franciscus Xav. comes Orssich de Szlavetich, ... Anno MDCCLXXVII. mense Aprili : /die 30./ [Coram ... domino Michaele Shoretics ... domino Josepho Mitterpacher ...]. Bretislava, 1777.
Oršić, Josipa: Betegujuche sivine vrachitel to jeszt szuprot vszakojachkomu sivinszkomu betegu hasznovita, vnogo puti probuvana ter isztinszka znaidena vrachtva / iz vszakojachkeh knig zvelikum marlivosztium zebrana, na horvaczki jezik obernyena ter od jednoga obchinszke vszega orszaga, navlasztito pako sziromahov haszni Lyubitela na szvetlo dana. Zagreb, 1772.
Opća napomena: Fond može poslužiti kao izvor za proučavanje ekonomske povijesti jaskanskog područja sredinom 19. stoljeća. Vrijednost sačuvane dokumentacije umanjena je njezinom fragmentarnošću.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16038
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica