Facebook
Naziv: Dječji vrtić "Margherita Giardino" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1180
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Usporedni nazivi: Scuola materna di grado preparatorio "Margherita Giardino" (talijanski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DS - 139 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1930 - 1931
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 2 knj.
Odgovornost: Dječji vrtić "Margherita Giardino" Rijeka (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo se slijedništvom steklo u pismohrani OŠ - SE "Dolac" u Rijeci, odakle je u svibnju 2013. preuzeto u DAR.
Način preuzimanja: Preuzeto 10. svibnja 2013. od OŠ - SE "Dolac"
Sadržaj jedinice: Upisnici polaznika i očevidnici pohađanja.
Izlučivanju: nema podataka
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond se sastoji od samo jedne serije
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Godina isteka o.p.: 2028
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: talijanski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Arhivske jedinice: HR-DARI- 541: Općina Rijeka
Identifikator: HR-DARI/AJ 161434
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica