Facebook
Naziv: Skupština općine Velika Gorica (fond)
Signatura: HR-DAZG-1049
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Povijesni nazivi: Općinska skupština Velika Gorica (1963 - 1964) (hrvatski)
Skupština općine Velika Gorica (1964 - 1990) (hrvatski)
Razdoblje: 1963 - 1990
Arhivske jedinica: 23.96 d/m
Tehničke jedinica: 25 knj. ; 238 kut.
Odgovornost: Skupština općine Velika Gorica (stvaratelj) (1963 - 1990)
Povijest jedinice: Fond je preuzet u Državi arhiv u Zagrebu od Skupštine općine Velika Gorica 1986. Početkom 2001. fond je preseljen iz Opatičke 29 u Utrine, Avenija Dubrovnik 36. Obradu i opis gradiva te unutrašnji raspored registraturnih cjelina izvršila je arhivistica Mirjana Cupek 1997. i izradila sumarni inventar.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži zapisnike sjednica Općinske skupštine/Skupštine općine Velika Gorica, općinskih vijeća te općinskih upravih i izvršnih organa za razdoblje 1963-1990, zatim strogo povjerljivi urudžbeni zapisnik od 1963. do 1974., povjerljivi urudžbeni zapisnik od 1963. do 1974., evidenciju stranaka Službe pravne pomoći građanima od 1963. do 1969., te knjige zapisnika sporova Mirovnog vijeća za 1963. i 1964.
Izlučivanju: Odabiranje i izlučivanje nije provedeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Unutarnju strukturu fonda čini gradivo grupirano u tri cijeline, i to: zapisnici sjednica Skupštine općine Velika Gorica te zapisnici sjednica skupštinskih upravnih organa i komisija, strogo povjerljivi i povjerljivi spisi, te predmetni spisi.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivaima (NN 105/1997.), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Zagrebu.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Gradivo se može objavljivati i umnožavati na temelju Pravilnika o korištenju arhivskog gradiva (NN 105/1997) i Pravilnika o radu čitaonice Državno arhiva u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je relativno dobro očuvano. Pohranjeno je u klimatizirano spremište.
Obavijesna pomagala: DAZG-1049/SI - 1 Skupština općine Velika Gorica (sumarni inventar)
Restauracija: Konzerviranje i restauriranje nije provedeno
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 948: Skupština grada Zagreba
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16258
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica