Facebook
Naziv: Upravna općina Stupnik (fond)
Signatura: HR-DAZG-1051
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Skraćeni nazivi: UOS (hrvatski)
Razdoblje: 1904 - 1945 ([1904. /1917.]1918.-1941.[1942.-1945.])
Arhivske jedinica: 2.80 d/m
Tehničke jedinica: 58 knj. ; 11 kut.
Odgovornost: Upravna općina Stupnik (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: U fondu su sačuvane administrativne knjige - urudžbeni zapisnici i kazala. Sačuvani su i zapisnici sjednica općinskog zastupstva, dokumentacija o izborima, općinski statuti za sistematizaciju radnih mjesta, spisi o budžetu općine, kazalo i blagajnički dnevnik mjesnog suda, dokumentacija o zemljišnim zajednicama (Blato, Demerje, Ježdovec, Lučko, Remetinec, Stupnik), dokumentacija o zadrugama, razne evidencije o stanovništvu, vojne evidencije, dokumentacija o poljoprivredi i stočarstvu, općinskoj infrastrukturi i dr.
Izlučivanju: Gradivo se ne izlučuje, čuva se trajno.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je grupirano u ove serije:
1. Uprava 1919, 1922, 1924-1941; 41 knj., 1 kut. - 1.1. Registraturna pomagala, 1.2. Zapisnici sjednica općinskog zastupstva, 1.3. Dokumentacija o izborima, 1.4. Normalia
2. Općinske financije i računovodstvo 1930-1941; 2 kut.
3. Mjesni sud 1934, 1938, 2 knj.
4. Evidencije o zemljišnim zajednicama i zadrugama 1909., 1919-1945; 11 knj., 3 kut. - 4.1. Zemljišna zajednica Blato, 4.2. Zemljišna zajednica Demerje, 4.3. Zemljišna zajednica Ježdovec, 4.4. Zemljišna zajednica Lučko, 4.5. Zemljišna zajednica Remetinec, 4.6. Zemljišna zajednica Stupnik, 4.7. Zadruge
5. Evidencije o stanovništvu 1904/ 1943; 2 knj., 0.5 kut.
6. Vojne evidencije 1936, 1939-1942; 0.5 kut.
7. Poljoprivreda i stočarstvo 1936, 1941; 1 kut.
8. Infrastruktura Upravne općine Stupnik 1908/1941; 2 kut.
9. Ostalo 1934-1937, 1940-1945; 1 kut.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo ima status javnog gradiva. Dostupno je prema člancima 18-20 Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva .
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti, način i postupak korištenja javnog arhivskog gradiva kao i izrada preslika utvrđeni su Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva te Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Zagrebu.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom u dobrom stanju. Pojedini spisi su djelomično mehanički oštećeni na rubovima.
Obavijesna pomagala: DAZG-1051/SI - 1 Upravna općina Stupnik (sumarni inventar)
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 9: Kotarska oblast Zagreb
HR-DAZG- 23: Kotarska oblast Zagreb
HR-HDA- 59: Zemljišna zajednica Stupnik
HR-DAZG- 592: Kotarski mlin i pilana Stupnik
HR-DAZG- 877: Upravna općina Stupnik
HR-DAZG- 1052: Upravna općina Stupnik
Napomena o bibliografskim izvorima: 1. Beuc, Ivan: Povijest institucija državne vlasti u Hrvatskoj (1527.- 1945.), Zagreb, 1969.
2. Smrekar, Milan: Priručnik za političku upravnu službu u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1899.
3. Službene novine, br. 85, 1933.
4. Političko i sudbeno razdieljenje Kraljevina Hrvatske i Slavonije i repertorij prebivališta, Zagreb 1895.
5. Političko i sudbeno razdjeljenje i repertorij prebivališta Kraljevina Hrvatske i slavonije, Zagreb 1913.
6. Upravno, sudsko i crkveno razdjeljenje i imenik prebivališta Savske banovine, Zagreb 1937.
7. Schreiber: Žiteljstvo u okolici grada Zagreba, Gradski vjesnik, 1932., str. 291.-309.
8. Sbornik zakona i naredaba valjanih za kraljevine Hrvatsku i Slavoniju, godina 1916., Zagreb 1917., str. 307.
9. Tomečak, Krešimir: Iz prošlosti Stupnika, Stupnik 1996.
Identifikator: HR-DAZG/AJ 16260
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica