Facebook
Naziv: Vjesnik (fond)
Signatura: HR-HDA-2031
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1945 - 2012
Arhivske jedinica: 680 d/m
Tehničke jedinica: 6105 reg. ; 26 lad. ; 32 ormar ; 26 amb. kut. ; 145 fasc.
Odgovornost: Vjesnik (stvaratelj)
Povijest jedinice: Hrvatski državni arhiv je po službenoj dužnosti preuzeo dvije dokumentacijske zbirke nastale u Vjesniku. Godine 2012. preuzeto je gradivo "Fototeke redakcije lista Vjesnik", koju je predao imatelj gradiva Narodne novine-Press d.o.o. a u lipnju 2013. je preuzeo zbirku „Vjesnikova novinska dokumentacija“. Gradivo je predala Hrvatska izvještajna novinska agencija kao imatelj dotične zbirke. Ostalo gradivo Novinske izdavačke kuće Vjesnik nije preuzeto.
Sadržaj jedinice: Fond za sada sadrži fotografije nastale radom fotoreportera Vjesnika i novinske isječke prikupljane iz novina i perodike s područja cijele Jugoslavije do 1991. a nakon 1991. iz novina koje se objavljuju u Hrvatskoj.
Vrste medija: Papir ; Fotografija
Vrste građe: novinski isječak ; novine
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Osnovno je sređena Vjesnikova novinska dokumentacija, dok je Fotodokumentacija u potpunosti nesređena.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda ima status javnog arhivskog gradiva, te je dostupno sukladno Zakonu o zaštiti arhivskog gradiva i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Hrvatskoga državnog arhiva. Javno arhivsko gradivo u pravilu je za korištenje dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo se naručuje prema popisu izrađenom prilikom preuzimanja.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja ili umnožavanja određeni su Pravilnikom o korištenju arhivskoga gradiva (NN 67/1999). Osnovne informacije o uvjetima objavljivanja ili umnožavanja gradiva dostupne su na mrežnim stranicama Hrvatskoga državnoga arhiva. O istima je potrebno konzultirati i djelatnike u Korisničkoj službi HDA.
Obavijesna pomagala: HDA-2031/P - 1 Vjesnikova novinska dokumentacija (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 163165