Facebook
Naziv: Javni bilježnik Hržić Jakob (fond)
Signatura: HR-DABJ-552
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: JB Dr. J. Hržić (hrvatski)
Razdoblje: 1929 - 1940
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 4 knj.
Odgovornost: Javni bilježnik Hržić Jakob (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Općinskog suda u Bjelovaru u sklopu sa gradivom nastalim radom Kotarskog suda u Bjelovaru koje je preuzeto nakon prestanka rada javnog bilježnika. Fond je predan 28.12.1979., knjiga akvizicije III, redni broj 332.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži stručna registraturna pomagala u vidu protestnog registra i registra sudbeno-povjereničkih radnji.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-522/SI - 1 Radna zajednica društveno političkih organizacija Vrbovec (sumarni inventar)
DABJ-552/P - 1 Javni bilježnik Hržić Jakob (popis)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1650
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica