Facebook
Naziv: Kazneni predmeti Kr (podserija)
Signatura: HR-DAZG-944-2-4
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1941 - 1949
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj.
Sadržaj jedinice: Sačuvan je jedan upisnik za razdoblje od 1941. do 1949. godine s tim da se godine 1946. do 1949. odnose na fod 946 Općinski sud Jastrebarsko. Sadržajno se predmeti odnose na zaprimanje prijava i preslušanja na zahtjeve redarstvenih, vojnih i upravnih vlasti te drugih sudova ( mjesnih, kotarskih, Sudbenog stola ) kao i državnog odvjetništva; na zahtjev Sudbenog stola dostave poziva za zakazano ročište pri Sudbenom stolu, naplate troškova suđenja i ovrha , nalozi mjesnih sudova za naplatu učinjenih troškova.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 166295