Facebook
Naziv: Zapisnici sjednica komisija (podserija)
Signatura: HR-DAVŽ-98-1-4
Imatelj: Državni arhiv u Varaždinu
Razdoblje: 1953 - 1959
Arhivske jedinica: 0.02 d/m
Tehničke jedinica: 0.20 kut.
Sadržaj jedinice: Jedinica sadrži zapisnike sjednica komisija koje su kao kolegijalno tijelo pretresale sva pitanja koja je rješavao Narodni odbor općine. Sačuvani su zapisnici sjednica tri stalne komisije: Komisije za propise i organizacijska pitanja, Komisije za izbore i imenovanja i Komisije za molbe i žalbe.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Spisi su poredani kronološki.
Identifikator: HR-DAVŽ/AJ 170992