Facebook
Naziv: Zbirka fotografija "Glagoljica" (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1175
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: K - 22 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 11. stoljeće - 1585 (Riječ je o vremenu nastanka izvornika, sve fotografije su iz druge polovice 20. stoljeća )
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 29 kom.
Povijest jedinice: Riječ je o zbirci fotografskih preslika iz gradiva i literature. Zbirka je dijelom nastala tijekom procesa tehničke pripreme Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu, dvije fotografije je izradila Foto služba Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a za ostale jedinice nema podataka kako su stigle u DAR. Do 2005. fotografije su bile dijelom zbirke Razglednice, fotografije, fotokopije i nacrti s nacionalnom oznakom HR-DARI-279. Tijekom pripreme Pregleda arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske, koji je objavljen 2006., ta prvotna složena zbirka je rasformirana na Zbirku razglednica, Zbirku fotografija, Zbirku nacrta, Zbirka dopunskih preslika iz državnih arhiva RH i Zbirku dopunskih preslika iz ostalih ustanova i privatnih arhiva u RH. Zbirci fotografija je tada dodijeljena nacionalna oznaka HR-DARI-507. Početkom 2013. i ta zbirka je rasformirana na predmetnu i još desetak zbirki fotografija te se pristupilo njihovu arhivističkom sređivanju.
Način preuzimanja: Nema podataka za veći dio gradiva. Grafički filmovi stranica Vinodolskog zakonika i tipografski filmovi šest glagoljskih spomenika preuzeti su u Historijski arhiv u Rijeci 1988. Izrađeni su u sklopu pripreme Posebnog izdanja Vjesnika Historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu br. 9 (Nada Klaić: Vinodol od antičkih vremena do knezova Krčkih i Vinodolskog zakona).
Sadržaj jedinice: Foto pozitivi i negativi, tipografski filmovi, grafički filmovi i fotografije na plastificiranom platnu. Izvornici su sljedeći epigrafski spomenici te dokumenti na papiru i pergameni: 1. Krčki natpis iz 11. st.; 2. Valunska ploča iz 11. st.; 3. Plominski natpis iz 11. st.; 4. Bašćanska ploča iz oko 1100.; 5. Senjska ploča iz 12. st.; 6. Grdoselski ulomak iz 12. st.; 7. Vinodolski zakon iz 1288., fragmenti prijpisa iz 16. stoljeća; 8. Glagoljski brevijar iz 15. stoljeća, fragment; 9. Istarski razvod, prijepis iz Kršana iz 1502., fragment (izvornik u NSK u Zagrebu); 10. nepoznati glagoljski dokument iz 1546.; 11. Protokol Mikule Krstinića s unescima od 24. studenog 1585. i 1. veljače 1564. (izvornik u HAZU u Zagrebu); 12. Protokol Ivana Božičevića s unescima od 15. i 20. studenog 1601. (izvornik u HAZU u Zagrebu); oba zadnja dokumenta su "izvađena" iz radnje Lea Košute. Uz njih je priložena skica otoka Lošinja i okolnih manjih otočića na paus papiru; 13. Nepoznati glagoljski fragment na nekom tvrdom materijalu
Izlučivanju: Čuva se trajno
Dopuna: Riječ je o otvorenoj zbirci te se očekuje dopuna s presnimcima drugih glagoljskih izvora.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno kronološki prema vremenu nastanka izvornika.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski ; latinski
Pisma: glagoljica ; latinica
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Crkva sv. Jurja u Plominu, crkva Sv. Marije u Valunu, Gradski muzej u Senju, HAZU u Zagrebu, Kanonička kuća u gradu Krku, NSK u Zagrebu, Župni ured Grdoselo (Pazinski dekanat)
Arhivske jedinice: HR-VST03- 5: Isprave pisane bosančicom/glagoljicom
HR-DARI- 393: Istarske notarske isprave (Istarski razvod)
Identifikator: HR-DARI/AJ 171928
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica