Facebook
Naziv: Zbirka zvučnih zapisa Croatia line (Jugoslavenska linijska plovidba) (zbirka)
Signatura: HR-DARI-1198
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: 396 (Državni arhiv u Rijeci)
Alternativna oznaka: K - 37 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1977 - 1997
Arhivske jedinica: 216 kom
Tehničke jedinica: 2 mag. traka ; 214 audio kazeta
Odgovornost: Jugoslavenska linijska plovidba (stvaratelj) (1977.-1992.)
Croatia line (stvaratelj) (1992.-1997.)
Povijest jedinice: Gradivo je izdvojeno iz fonda Croatia line (Jugoslavenska linijska plovidba) (HR-DARI-743)
Način preuzimanja: Preuzeto 7. veljače 2012. iz stečajne mase poduzeća Croatia line d.o.o.
Sadržaj jedinice: Snimke svečanih i redovnih sjednica te sastanaka radničkog savjeta, izvršnog odbora, uprave, zbora radnih ljudi, samoupravne radničke kontrole, disciplinske i drugih komisija; snimke tzv. "sastanaka četvrtkom", sastanaka radnih grupa, organizacije sindikata, poslovnih i drugih sastanaka te osnivačke skupštine dioničkog društva "Croatia line" 16. srpnja 1997.
Izlučivanju: Izlučen je predmet br. 1 zbog neupotrebljivosti
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Gradivo je sređeno po broju upisa u evidenciju audio i video zapisa DAR-a.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Utvrđeni su Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997.), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999.), Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003) te Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Opća napomena: Kratice korištene kod opisivanja nižih jedinica: del. - delegacija; dis. - disciplinski/a/o; DPZ - društveno politička zajednica; GP - građevno poduzeće: GPZ - Građevno - projektni zavod; Info. - informativni/a/o; kom. - komisija; KPO - ?; m/b - motorni brod; RO - radna organizacija; RS - radnički savjet; sast. - sastanak; SRK - samoupravna radnička kontrola;
Identifikator: HR-DARI/AJ 173025
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica