Facebook
Naziv: Predmeti sudske uprave (serija)
Signatura: HR-DAZG-951-1
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1856 - 1899
Tehničke jedinica: 21 knj. ; 15 kut.
Sadržaj jedinice: Unutar serije predmeta sudske uprave oblikovane su četiri podserije; Okružnice, Predmeti dopisa sudskih vlasti, Predmeti predsjedništva suda, Poslovni izvještaji i izvještaji povjerenstva suda. Predmeti poslovanja suda, između ostalog, sadrže okružnice Vlade, okružnice viših sudskih vlasti, razne naredbe viših sudova, izvješća za više sudove glede stručnosti sudskih kandidata, izvješća o putnim troškovima, poslovne iskaze, materijalno poslovanje, odnosno nabava, imenovanje članova raznih povjerenstava, nagrađivanje službenika te razni drugi sadržaji.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 174677