Facebook
Naziv: Kazneni predmeti (serija)
Signatura: HR-DAZG-951-3
Imatelj: Državni arhiv u Zagrebu
Razdoblje: 1875 - 1918
Tehničke jedinica: 50 knj. ; 141 knj.
Sadržaj jedinice: Unutar serije kaznenih predmeta oblikovano je pet podserija sređenih prema značenju i vrsti pojedinih predmeta, kronološki.
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Identifikator: HR-DAZG/AJ 174714