Facebook
Naziv: Ljuboslav Ljubo Kuntarić (fond)
Signatura: HR-DARI-1200
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO-66 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 20. stoljeće - 21. stoljeće
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Ljuboslav Ljubo Kuntarić (skladatelj)
Povijest jedinice: Stvaratelj je 2009. godine prema uvjetima iz Ugovora predao dvije kutije izvornog gradiva Državnom arhivu u Rijeci. U studenom 2013. godine predao je arhivu još šest svezaka odnosno uveza fotokopija kojim je dokumentirano gradivo u njegovom osobnom arhivu koje se i dalje nalazi u njegovom vlasništvu.
Način preuzimanja: Darovni ugovor, Knjiga preuzetog gradiva Državnog arhiva u Rijeci, br. 369 od 22.1.2009. godine.
Sadržaj jedinice: Kut. 1. Gradivo preuzeto 2013. godine: 1. Dokumentacija rada skladatelja Ljuboslava Ljube Kuntarića (1.dio): novinski članci koji u cijelosti govore o skladatelju, pozivnice na koncerte i predstavljanja knjiga, nota, DVD-a; programi i opisi događaja, muzičke kritike, kopije diploma, priznanja i proglašenja počasnih funkcija, povelje, zahvalnice, nagrade, pisma, slike (1969.-2013.) - 1 uvez s 122 fotokopije s popisom istih ; 2. Dokumentacija rada skladatelja (2.dio): isto kao pod 1. (1978.-2011.) + dopuna biografije (Kuntarić, 2005) - 2 ista uveza s 44 fotokopije s popisom istih; 3. Popis djela skladatelja Ljuboslava Ljube Kuntarića – 1 uvez fotokopija; 4. Ljuboslav Kuntarić, prof., Zadrugarstvo u Međimurju u razdoblju od 1919. do konca 1940. godine. Pokušaj za jednu studiju, 1960. - fotokopija rukopisa i priloga o zadrugarstvu u Međimurju, skladateljevog oca, profesora i uglednog javnog djelatnika Ljuboslava Kuntarića (Požega, 21.9.1898. - Slavonska Požega, 18.7.1988.) koje je prikupila Marija Kuntarić Antoš, skladateljeva sestra; 5. Ljuboslav Kuntarić, prof., Bilješke o prilikama u katoličkom pokretu poslije 1918. godine - „Skice i studije u znak poštovanja prema pokojnom ocu i njegovom nesebičnom radu za Hrvatsku i katoličanstvo“ sredio skladatelj Ljubo Kuntarić, 1990. godine (1 uvez fotokopija) – radi se o konceptima predavanja, rukopisa i drugim zapisima od 1921. do 80-ih godina.; Gradivo preuzeto 2009. godine: Kut. 2: Muzički dnevnici,1982.-2005 (4 rokovnika), Kut. 3: Duhovna glazba, 1990-1993./1999 (notni zapisi, 4 fascikla).
Dopuna: Izvornici kao i dio osobnog arhiva u vlasništvu je Ljuboslava Ljube Kuntarića u Voloskom.
Vrste medija: Papir
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999). Također, uvjeti dostupnosti su uređeni Ugovorom o darovanju arhivskog gradiva zaključenim između Državnog arhiva u Rijeci i darovatelja Ljuboslava Ljube Kuntarića.
Uvjeti objavljivanja i umnožavanja: Uvjeti objavljivanja i korištenja kao i izrada preslika uređeni su Ugovorom o darovanju arhivskog gradiva zaključenim između Državnog arhiva u Rijeci i darovatelja te Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) kao i Pravilnikom o radu čitaonice u Državnom arhivu u Rijeci.
Autorska prava: Zapis podliježe zakonskoj regulativi autorskih prava
Vlasnik a.p.: Ljuboslav Ljubo Kuntarić
Obavijesna pomagala: DARI-1200/P - 1 Osobni fond Ljuboslav Ljubo Kuntarić (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Izvornici su u vlasništvu Ljuboslava Ljube Kuntarića.
Identifikator: HR-DARI/AJ 175600
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica