Facebook
Naziv: Rikard Benčić (predmet)
Signatura: HR-DARI-992-3
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Arhivske jedinica: 1 kom
Identifikator: HR-DARI/AJ 176924