Facebook
Naziv: Osnovna organizacija Saveza komunista Hrvatske Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-1220
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: OO SKH Matulji (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 133 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1986 - 1986 (Za dio gradiva nije poznata godina nastanka )
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 1 fasc.
Odgovornost: Osnovna organizacija Saveza komunista Hrvatske Matulji (stvaratelj) (1986)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1990. njegovo gradivo je preuzela MZ Bregi - Matulji - Rukavac i potom 1993. Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Program rada za 1986., popis članova vezano za problematiku ONO i DSZ, popunjeni obrasci hitnih poziva članovima
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen prema sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici stvaratelja.
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2057
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1220/P - 1 Osnovna organizacija Saveza komunista Hrvatske Matulji (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 217: Općinski komitet Saveza komunista Hrvatske Opatija
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184061
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica