Facebook
Naziv: Mjesna organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mjesne zajednice Bregi – Matulji - Rukavac (fond)
Signatura: HR-DARI-1226
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: MK SSRNH B.M.R. (1981 - 1989) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 128 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1981 - 1989
Arhivske jedinica: 7 cm
Tehničke jedinica: 1 fasc. ; 1 mapa
Odgovornost: Mjesna organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mjesne zajednice Bregi – Matulji - Rukavac (stvaratelj) (? - 1990.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1990. njegovo gradivo je 1993. skupa s gradivom područne mjesne zajednice preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Pravila o organiziranju i načinu rada, izvješća o radu, zapisnici sastanaka, Program održavanja godišnjih sastanaka, Program rada za razdoblje 1.10.1988. – 30.5.1989., šapirografirane okružnice i razni materijali viših tijela SSRNH, Pravila o organiziranju i načinu rada SSRNH u MZ BMR, analiza općinske konferencije o funkcioniranja mjesnih zajednica u Općini Opatija, obrazloženje nacrta amandmana na Ustav SFRJ, prepiska s raznim tijelima, personalni spisi, list „Fronta“, bilten SSRNH, br.6, 18.7.1988.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen po sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2060
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1226/P - 1 Mjesna organizacija Socijalističkog saveza radnog naroda Hrvatske Mjesne zajednice Bregi - Matulji - Rukavac (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184721
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica