Facebook
Naziv: Udruženje boraca Narodnooslobodilačkog rata SR Hrvatske Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-1227
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: SUBNOR SRH Matulji (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 129 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1990
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 1 reg. ; 2 kut.
Odgovornost: Udruženje boraca Narodnooslobodilačkog rata SR Hrvatske Matulji (stvaratelj) (? - 1990.)
Povijest jedinice: Nakon prestanka rada stvaratelja 1990. njegovo gradivo je 1993. skupa s gradivom područne mjesne zajednice preuzela Općina Matulji.
Način preuzimanja: Preuzeto u depozit 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Statutarna odluka o organizaciji i načinu rada SUBNOR-a općine Opatija, zapisnici sastanaka i godišnjih skupština UBNOR Matulji, popisni listovi s podacima za pojedine članove UBNORA SRH Matulji, popisi boraca s raznim podacima o njima, koncepti komemorativnih govora za preminule članove, program rada za 1988./89, okružnice, dopis, obavijesti, računi, fotografije boračkih skupova, komemoracija i spomenika.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen kronološkim redom u pismohrani stvaratelja
Dostupnost: Nedostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2061
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je uglavnom dobro očuvano, popisni listovi su probušeni na marginama radi umetanja u registrator
Obavijesna pomagala: DARI-1227/P - 1 Mjesni odbor Saveza udruženja boraca Narodnooslobodilačkog rata Matulji (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184769
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica