Facebook
Naziv: Rukometni klub Matulji (fond)
Signatura: HR-DARI-1229
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: RK Matulji (1982 - 1986) (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: DO - 130 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1982 - 1986
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 fasc.
Odgovornost: Rukometni klub Matulji (stvaratelj) (1973. -)
Način preuzimanja: Preuzeto 22. prosinca 2009. od Općine Matulji. DARI - Klasa: 036-05/12-01/01.
Sadržaj jedinice: Zapisnici redovnih i izvanredne konferencije Rukometnog saveza Rijeka, šapirografirani normativni i informativni materijali raznih tijela, Plan prihoda i rashoda za 1984., računi i drugi računovodstveni spisi, Zapisnik o kontroli plaćanja 1984., odluka o isplati nagrada pojedinim igračima, statističko izvješće za Rk Matulji, Uputstvo Rukometnog saveza Rijeka o vršenju dužnosti delegata na utakmicama općinskih rukometnih liga za sezonu 1983. – 1984., Bilten Rukometnog saveza Rijeka br. XIII, 1984., prazni formulari
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Moguća je dopuna s gradivom iz pismohrane stvaratelja.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Fond je osnovno sređen po sadržajnim cjelinama nastalim u pisarnici ili tijekom arhivističkog sređivanja
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano
Obavijesna pomagala: DARI-1229/P - 1 Rukometni klub Matulji (popis)
Opća napomena: Fond nije upisan u knjigu depozita
Identifikator: HR-DARI/AJ 184807
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica