Facebook
Naziv: Općina Čavle (fond)
Signatura: HR-DARI-1237
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 300 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1993 - 2005
Arhivske jedinica: 8 d/m
Tehničke jedinica: 21 reg. ; 87 mapa ; 21 sv. ; 12 svež ; 20 fasc. ; 5 knj. ; 10 kom. (približno)
Odgovornost: Općina Čavle (stvaratelj)
Način preuzimanja: Preuzeto od Općine Čavle 23. studenog 2009. kao depozit. Ugovor o depozitu, klasa: 036-05/12-01/01
Sadržaj jedinice: Odluke Poglavarstva i drugih tijela, opći spisi po klasama, tehnička dokumentacija komunalne infrastrukture i pojedinih objekata (Boćarski dom Hrastenice, kaštel Grobnik, dječji vrtić Čavlići - Čavle, stadion NK Grobničan, Čebuharova kuća), urbanistički plan uređenja centra Čavle, dokumentacija groblja Cernik, evidencija poljoprivrede, završni računi i druga financijska dokumentacija.
Izlučivanju: Nema podataka o izlučivanju
Dopuna: Fond će se dopunjavati prema potrebi stvaratelja
Stupanj sređenosti: Djelomično sređeno
Plan sređivanja: Fond ima privremenu strukturu, koja se sastoji od serija: 1. Opći spisi po klasama, 2. Tehnička dokumentacija, 3. Odluke, 4. Financijska dokumentacija
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Fond ima status depozita. Gradivo je dostupno sukladno Ugovoru o depozitu, Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) i Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo koje sadrži osobne podatke dostupno je javnosti 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Osobni podaci: Zapis sadrži osobne podatke
Godina isteka o.p.: 2076
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano, nije tehnički sređeno
Obavijesna pomagala: DARI-1237/P - 1 Općina Čavle (popis)
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: Gradivo u pismohrani Općine Čavle
Opća napomena: Redni broj 20 u knjizi depozita DARI
Identifikator: HR-DARI/AJ 186768
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica