Facebook
Naziv: Bjelovarske ciglane Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-1071
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1947 - 2001
Arhivske jedinica: 7 d/m
Tehničke jedinica: 18 knj. ; 61 kut. ; 9 svež
Odgovornost: Bjelovarske ciglane Bjelovar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane poduzeća "Bjelovarske ciglane" d.d. Bjelovar u stečaju dana 17. rujna 2005. godine, knjiga akvizicije V, redni broj 739.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži arhivsko gradivo nastalo radom poduzeća iz dva perioda i to perioda državne ekonomske politike i vremena tržišnog privređivanja. Gradivo je podjeljeno u glavni fond nastao za vrijeme bivše Jugoslavije i u jedan podfond nastao za vrijeme novih ekonomskih mehanizama nakon demokratskih izbora početkom 90-tih godina prošlog stoljeća.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-1071/SI - 1 "Bjelovarske ciglane" Bjelovar (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2169
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica