Facebook
Naziv: Kotarska oblast Daruvar (fond)
Signatura: HR-DABJ-1106
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1941 - 1944
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Kotarska oblast Daruvar (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od strane Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu što je potvrđeno Zapisnikom o predaji i preuzimanju arhivskog gradiva, klasa 612-06/07-08/18, Urbroj: 565-12-07-1 od 01.03.2007. godine
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži opću korespodenciju različitih provenijencija i stupnjeva povjerljivosti. Posebno treba naglasiti popise pripadnika židovske i srpske nacionalnosti odvedenih u logore i zapisnike o saslušanju o djelovanju i organizaciji partizanske vlasti.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivsko gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-1106/SI - 1 Kotarska oblast Daruvar (sumarni inventar)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2203
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica