Facebook
Naziv: Kotarska oblast Garešnica (fond)
Signatura: HR-DABJ-1125
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1891 - 1913
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Kotarska oblast Garešnica (stvaratelj)
Sadržaj jedinice: Arhivski fond je jako fragmentaran i sadrži samo elaborat izgradnje ceste Garešnica - Berek.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-1125/P - 1 Kotarska oblast u Garešnici (popis)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2222
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica