Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje (fond)
Signatura: HR-DABJ-14
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kotnoo GP (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.22 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 2 kut.
Odgovornost: Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Gradskog muzeja u Bjelovaru 1961. godine, a u knjizi akvizicije je zaveden pod brojem 44.
Sadržaj jedinice: Arhivski sadrži registraturna pomagala sudskog odjela i spise sudskog i drugih odjela.
Izlučivanju: Gradivo fonda nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivsko gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Napomena o zaštitnom snimanju: Arhivsko gradivo je snimljeno tijekom 1986. godine, a mikrosnimci su evidentirani pod brojem 6.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-14/SI - 1 Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno polje (sumarni inventar)
DABJ-14/V - 1 Kotarski narodnooslobodilački odbor Grubišno Polje (vodič)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 4)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2250
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica