Facebook
Naziv: Spisi Oblasnog odbora AFŽ-a za Slavoniju iz ratnog razdoblja (serija)
Signatura: HR-HDA-1866-1
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1942 - 1945
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 0.30 kut.
Sadržaj jedinice: Gradivo čine dopise nižim odborima; izvješća nižih odbora; informacije o održanim oblasnim konferencijama; korespondencija s GO AFŽ Hrvatske, Oblasnim komitetom KPH za Slavoniju, OK KPH Nova Gradiška i partizanskim postrojbama; zapisnici sastanaka; izvješća s kurseva; sabirne akcije; pomoć bolnicama; spisi okružnih odbora (Virovitica, Osijek, Našice, Slavonski Brod); spisi kotarskih odbora (Županja, Vukovar, Podravska Slatina, Donji Miholjac, Đakovo, Pakrac, Požega, Novska).
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Sređivanje gradiva ovoga fonda obavljeno je u AIHRPH-u. Gradivo je bilo podijeljeno prema provenijenciji (spisi oblasnog, a onda okružnih i kotarskih odbora) i složeno kronološki. Kao pomagalo za gradivo iz ratnoga razdoblja izrađena je kartoteka s regestama.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno 30 godina nakon nastanka. Gradivo koje se odnosi na osobne podatke dostupno je za korištenje 70 godina nakon nastanka, odnosno 100 godina nakon rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: ZM-110/6-8
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 31468
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica