Facebook
Naziv: Trgovačko poduzeće "Bilo" Bulinac (fond)
Signatura: HR-DABJ-943
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Bil Bul (hrvatski)
Razdoblje: 1957 - 1963
Arhivske jedinica: 0.40 d/m
Tehničke jedinica: 6 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Bilo-trgovačko poduzeće Bulinac (stvaratelj)
Način preuzimanja: Arhivski fond je preuzet od strane poduzeća "Univerzal" Bjelovar u dva navrata i to 04.11.1980. godine, knjiga akvizicije III. redni broj 337. i 07.04.1983. godine, knjiga akvizicije III. redni broj 344.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond je sastavljen od obavijesnih pomagala, pomoćnih knjiga i spisa. Od obavijesnih pomagala sačuvani su urudžbeni zapisnici, matična knjiga i glavne financijske knjige. U seriji spisa nalaze se sjednički zapisnici organa upravljanja, normativni akti i financijska dokumentacija u vidu završnih računa, isplatnih lista i kartica osobnih dohodaka.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-338/SI - 1 Bjelovarsko trgovačko poduzeće Bjelovar (sumarni inventar)
Registraturna pomagala: Urudžbeni zapisnik (kom. 1)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 3159
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica